Badanie potrzeb społeczności lokalnej w obszarze administracji elektronicznej.Szanowni Państwo,

w związku rozwojem standardów w zakresie świadczenia usług publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki posłużą do rzetelnej analizy sytuacji problemowej, dostarczając niezbędnych danych w zakresie potrzeb, barier i oczekiwań Klientów Urzędu.

Z góry dziękujemy za Państwa rzetelność i cierpliwość przy wypełnianiu niniejszej ankiety. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta składa się z 14 pytań
  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.
 

1


*Płeć:

2


*Wiek (w latach):

W tym polu można wpisać tylko liczby.

3


Proszę zaznaczyć pojęcia, z którymi spotkał/a się Pan/i kiedykolwiek wcześniej przed rozpoczęciem wypełniania niniejszej ankiety

Wybierz właściwe odpowiedzi
4


*Czy korzysta Pan/i codziennie z komputera?

5


*Czy korzysta Pan/i codziennie z Internetu?

6


*Czy w gospodarstwie domowym posiada Pan/i dostęp do Internetu?

7


*Czy w pracy posiada Pan/i dostęp do Internetu?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
8


*Proszę ocenić poziom swoich umiejętności w zakresie wykorzystania komputera i Internetu:

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
9


*Czy kiedykolwiek załatwiał/a Pan/i swoją sprawę urzędową przez Internet?

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
10


*Czy posiada Pan/i konto na platformie ePUAP (tzw. Profil Zaufany)

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
11


*Proszę zaznaczyć, z jakich powodów nie załatwia Pan/i częściej swoich spraw urzędowych przez Internet

Wybierz właściwe odpowiedzi
12


*Czy chciałby/chciałaby Pan/i otrzymywać drogą elektroniczną informacje dotyczące wspólnoty samorządowej (np. o działalności Urzędu, o podejmowanych uchwałach, zarządzeniach itp.)

Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
13


*Proszę zaznaczyć sprawy urzędowe, które chciałby/chciałaby Pan/i załatwiać przez Internet

Wybierz właściwe odpowiedzi
Jeśli zaznaczono "inne sprawy urzędowe", proszę podać jakie: